Company Slogan

Profil společnosti:

Společnost ALSTON spol. s r.o. je statická projekční kancelář, jejíž činnost je zaměřena především na statiku konstrukcí pozemních staveb, dále na provádění stavebních průzkumů, diagnostiku staveb, pasportizaci budov a výkon autorského a technického dozoru. Zpracováváme kompletní statickou část projekční dokumentace staveb všech stupňů v oblasti betonových, ocelových, dřevěných a zděných konstrukcí od studií a konstrukčních konceptů až po výrobní dokumentaci staveb. ALSTON spol. s r.o. je zapsána jako společnost s ručením omezeným v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74468 .


Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj