Company Slogan

Zavádění evropských norem

Ve společnosti ALSTON spol. s r.o. je v současné době realizován projekt podpořený ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (zkráceně OPPK). Jeho celý název zní „Bezpečnější stavby jako důsledek zavedení evropských norem u statické projektové kanceláře ALSTON spol. s r.o.“ a prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj by naší kanceláři mělo být po ukončení realizace projektu vyplaceno zhruba 80% uznatelných vynaložených nákladů.

Žádost o dotaci byla na Magistrát hlavního města Prahy předložena v březnu 2009 v rámci druhé výzvy pro malé a střední podnikatele. Z celkem 116 zaregistrovaných žádostí byl projekt firmy Alston spol. s r. o. hodnocen jako nejúspěšnější z 35 podpořených akcí.


Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj